Islanninjäkälä kauppayrttinä

Jäkälä irrotetaan maasta käsin, ja lahoava tyviosa sekä roskat poistetaan. Keräys suoritetaan lumettomaan aikaan. Jäkälät huuhdotaan suihkulla ja kuivataan huoneenlämmössä. Laatusuositusten mukaan jäkälän tulee olla puhdas, vahingoittumaton, roskaton ja ilman tyviosaa. Pakataan rouheena paperipusseihin tai -säkkeihin.